Uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych

transport medyczny Szczyrk

czytaj więcej

Jesteśmy podmiotem leczniczym zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą na podstawie

art. 104 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej (Dz. U. z  2016r. poz. 1638 z późn. zm.) Nr. księgi rejestrowej 000000196757

Wpis ten daje nam prawo do wykonywania medycznych czynności ratunkowych na równi z Państwowym Ratownictwem Medycznym, oznacza to, że dysponujemy specjalistycznym sprzętem i lekami ratującymi zdrowie i życie, czego nie oferują podmioty niebędące NZOZ.