Zabezpieczenie imprez

Komu powierzyć zabezpieczenie medyczne imprezy we Włocławku, okolic oraz na terenie całego kraju ?

Zabezpieczenie medyczne imprezy w całym kraju można powierzyć naszej firmie Nona-Med. Zapewniamy zabezpieczanie medyczne koncertów, pikników, festiwali w plenerze, wydarzeń kulturalnych oraz imprez mających miejsce w zamkniętych obiektach. Oferta zależy od rodzaju imprezy. W przypadku konferencji, seminariów i imprez sportowych o niskim stopniu ryzyka zapewniamy jednego ratownika medycznego i sprzęt medyczny. Imprezy obarczone wysokim stopniem ryzyka są obsługiwane przez zespół, w skład którego wchodzą dwaj ratownicy medyczni oraz lekarz.

Obsługujemy:

 • koncerty,
 • pikniki,
 • miejskie lub wiejskie wydarzenia kulturalne,
 • festiwale w plenerze,
 • imprezy w obiektach zamkniętych.

Zgodnie z przepisami prawa o bezpieczeństwie imprez masowych, każdy organizator takiej imprezy musi zapewnić zabezpieczenie medyczne jej uczestnikom. W związku z tym obsługujemy wiele imprez masowych, współpracując z:

 • instytucjami kulturalnymi,
 • instytucjami sportowymi,
 • agencjami eventowymi i reklamowymi,
 • innymi firmami organizującymi wydarzenia wymagające specjalistycznego zabezpieczenia medycznego.

To właśnie na tego typu imprezach mają miejsce różne urazy, omdlenia i inne groźne dla zdrowia nieprzewidziane zdarzenia. Wyprzedzamy dojeżdżające z miejscowych szpitali pogotowia ratunkowe i udzielamy pierwszej pomocy oraz pomocy medycznej już na miejscu, od pierwszej minuty po zdarzeniu.

Zakres naszego działania obejmuje:

 • aranżację własnego punktu pomocy medycznej z pełnym specjalistycznym wyposażeniem,
 • zapewnienie pełnej opieki medycznej: lekarze, pielęgniarki, specjaliści ratownictwa medycznego,
 • zapewnienie pieszego patrolu ratowników udzielających pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • transport osób w stanie ciężkim do najbliższych specjalistycznych placówek medycznych.

Cennik usług w zakresie obsługi imprez masowych

Dane zawarte  poniżej mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty. Koszt zabezpieczenia każdej imprezy kalkulujemy dokładnie na życzenie klienta, w zależności od składu zespołu, wymaganego na danej imprezie wyposażenia, miejsca oraz czasu trwania zabezpieczenia.

Obsługa imprez masowych – szczegóły

Dla kogo? Co oferujemy? Koszt BRUTTO  

Konferencje seminaria imprezy sportowe o niskim stopniu ryzyka

Zapewniamy jednego ratownika medycznego i sprzęt medyczny.

Cena od 75 zł za godzinę

Imprezy sportowe na otwartym terenie, w hali, stadionie itp.

Zapewniamy patrol pieszy składający się z dwóch ratowników ( ratownik medyczny + Ratownik KPP ) lub ( 2 ratowników KPP ) i sprzęt medyczny

90 zł/h ( ratownik medyczny + Ratownik KPP )

60 zł/h ( 2  ratowników KPP )

Imprezy plenerowe, pikniki, zawody (jako uzupełnienie patrolu pieszego)

Zapewniamy punkt medyczny(namiot) i sprzęt medyczny

Cena dodatkowo 145 zł bez względu na czas trwania imprezy.

Imprezy plenerowe, pikniki, zawody (jako uzupełnienie patrolu pieszego)

Zapewniamy zespół podstawowy składający się z dwóch ratowników medycznych

Ratownik medyczny + kierowca

Cena 135 zł/h

 

Ratownik medyczny + kierowca 120 zł/h

Imprezy masowe, zawody sportowe, imprezy wysokiego ryzyka.

Zapewniamy zespół podstawowy składający się z dwóch ratowników medycznych oraz dodatkowy patrol medyczny 2 ratowników KPP (4 ratowników )

150 zł /h

Imprezy masowe, zawody sportowe, imprezy wysokiego ryzyka.

Zapewniamy zespół specjalistyczny składający się z dwóch ratowników medycznych i lekarza

Cena od 250 złotych za godzinę, przy zachowaniu kwoty minimalnej 650 złotych.

 

W trakcie naszych działań przy obsłudze imprez masowych ściśle współpracujemy z Agencją Ochrony GROM Security. Wiele innych firm zabezpiecza tylko wydarzenia od strony udzielenia pomocy medycznej. Tymczasem nasza firma odpowiada nie tylko za stan zdrowia i życia uczestników wydarzeń sportowych i innych masowych imprez, ale również za bezpieczeństwo od strony logistycznej, porządkowej i informacyjnej. Na każdym organizowanym wydarzeniu służby są w pełni umundurowane oraz wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny, samochody specjalne dla grup interwencyjnych oraz sprzęt łączności. Nasz personel medyczny ma odpowiednie kwalifikacje zdobyte podczas edukacji na uczelniach wyższych, szkoleniach czy kursach KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).