Międzynarodowy Prywatny transport medyczny , prywatny transport medyczny na terenie całej Europy, niesiemy Pomoc wszędzie tam gdzie chcesz.

Prywatny transport medyczny i sanitarny

Usługi międzynarodowego transportu medycznego

„Ratowanie życia: Prywatny transport medyczny na terenie kraju i europy – czy Twoje życie będzie kolejnym, które ocalimy?”

Spis treści

Globalne usługi transportu medycznego: Kompleksowy przewodnik:

W dzisiejszym wzajemnie połączonym świecie globalne usługi transportu medycznego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zdrowia i dobrego samopoczucia jednostek na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jest to repatriacja medyczna w nagłych wypadkach, międzynarodowy transfer pacjentów, czy ewakuacja medyczna, usługi te są niezbędne do zapewnienia terminowych i skutecznych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej ponad granicami. W tym obszernym przewodniku zbadamy różne aspekty globalnych usług transportu medycznego i podkreślimy ich znaczenie w sytuacjach awaryjnych i innych.

I. Awaryjna repatriacja medyczna:

Awaryjna repatriacja medyczna polega na bezpiecznym i skutecznym transferze pacjentów z obcego kraju z powrotem do ich kraju ojczystego w celu leczenia. Usługa ta jest szczególnie ważna, gdy osoby borykają się z krytycznymi stanami zdrowotnymi, które wymagają specjalistycznej opieki, lub gdy wolą otrzymywać leczenie w znanym im otoczeniu. Proces organizacji repatriacji medycznej w nagłych wypadkach zazwyczaj obejmuje koordynację między pracownikami służby zdrowia, dostawcami usług transportowych i firmami ubezpieczeniowymi w celu zapewnienia sprawnego i terminowego transferu.

Aby zilustrować znaczenie repatriacji medycznej w nagłych wypadkach, weź pod uwagę sytuację podróżnego, który podczas pobytu za granicą zachorował lub doznał poważnych obrażeń. W takich przypadkach dostęp do odpowiedniej opieki medycznej może być trudny ze względu na bariery językowe, różnice kulturowe i nieznane systemy opieki zdrowotnej. Awaryjna repatriacja medyczna zapewnia linę ratunkową, oferując pacjentom możliwość uzyskania niezbędnej opieki w znanym środowisku, będąc jednocześnie otoczonym przez swoich bliskich.

II. Międzynarodowy tansport medyczny – transfer pacjentów:

Międzynarodowy transport medyczny – transfer pacjentów odnosi się do przemieszczania pacjentów z jednego kraju do drugiego w celu specjalistycznego leczenia. Usługa ta jest niezbędna dla osób poszukujących zaawansowanych procedur medycznych, dostępu do specjalistycznych placówek opieki zdrowotnej lub wiedzy specjalistycznej niedostępnej w ich kraju ojczystym. W zależności od odległości i pilności, międzynarodowe transfery pacjentów mogą być ułatwione poprzez transport lotniczy, lądowy lub morski.

Transport lotniczy jest często preferowanym sposobem międzynarodowych transferów pacjentów ze względu na jego szybkość i wydajność. Pozwala na szybki dostęp do placówek medycznych i zapewnia pacjentowi minimalny dyskomfort. Z drugiej strony transport lądowy i morski może być odpowiedni dla pacjentów, którzy wymagają bardziej stabilnych warunków podczas transferu lub na krótsze odległości.

Organizacja międzynarodowych transferów pacjentów wymaga starannego planowania i koordynacji. Kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę, to logistyka podróży, wymagania dotyczące sprzętu medycznego i zapewnienie dostępności personelu medycznego podczas całej podróży. Istotne jest również uwzględnienie wszelkich kwestii prawnych i biurokratycznych, takich jak uzyskanie niezbędnych wiz i zezwoleń, aby zapewnić bezproblemowy transfer.

III. Usługi ewakuacji medycznej na całym świecie:

Usługi ewakuacji medycznej obejmują szereg opcji mających na celu transport pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej do odpowiednich placówek opieki zdrowotnej. Usługi te są szczególnie ważne w odległych lub niedostępnych regionach, gdzie natychmiastowa pomoc medyczna może nie być dostępna. Usługi ewakuacji medycznej mogą obejmować karetki pogotowia lotniczego, transport helikopterem lub inne specjalistyczne środki transportu, w zależności od okoliczności i stanu pacjenta.

Skuteczność usług ewakuacji medycznej można najlepiej zilustrować za pomocą rzeczywistych studiów przypadku. Weźmy na przykład alpinistę, który doznał poważnego urazu podczas wspinaczki na odległy szczyt. Bez dostępu do natychmiastowej pomocy medycznej ich życie może być w poważnym niebezpieczeństwie. Jednak dzięki skorzystaniu z usług ewakuacji medycznej można wysłać helikopter w celu przetransportowania poszkodowanego do pobliskiego szpitala, potencjalnie ratując mu życie.

IV. Firmy uruchamiające transport lotniczy i medyczny:

W ostatnich latach obserwuje się rosnącą tendencję do uruchamiania przez firmy usług transportu lotniczego i medycznego w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na globalne rozwiązania transportu medycznego. Firmy te oferują szeroki zakres usług, w tym repatriację medyczną w nagłych wypadkach, międzynarodowy transfer pacjentów i ewakuację medyczną, z naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia swoim klientom.

Wybierając firmę do globalnych usług transportu medycznego, należy wziąć pod uwagę jej reputację, niezawodność i osiągnięcia. Renomowane firmy często mają silną sieć pracowników służby zdrowia, dostawców usług transportowych i partnerów ubezpieczeniowych, zapewniając swoim klientom bezproblemowe doświadczenie. Osoby lub organizacje, które chcą nawiązać współpracę z takimi firmami, powinny dokładnie ocenić swoje usługi, szybkość reakcji i poziom udzielanego wsparcia.

V. Transgraniczny transport medyczny:

Transgraniczny międzynarodowy transport medyczny obejmuje przemieszczanie pacjentów przez granice międzynarodowe w celu leczenia lub specjalistycznej opieki. Chociaż oferuje wiele korzyści, w tym dostęp do zaawansowanych procedur medycznych i wiedzy specjalistycznej, stanowi również wyzwanie ze względu na procesy prawne i biurokratyczne.

Rozważając transgraniczny transport medyczny, należy zapoznać się z wymogami prawnymi i dokumentacją związaną z transferem. Może to obejmować uzyskanie wiz, zaświadczeń lekarskich i innych zezwoleń. Wskazane jest zwrócenie się o pomoc do specjalistów specjalizujących się w transgranicznym transporcie medycznym w celu zapewnienia zgodności z przepisami i ułatwienia sprawnego transferu.

VI. Transport medyczny za granicę w sytuacjach innych niż nagłe:

Oprócz sytuacji awaryjnych dostępne są również opcje transportu medycznego dla pacjentów wymagających stałej opieki za granicą. Te nieawaryjne usługi transportu medycznego mają na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów podczas podróży długodystansowych.

Specjalistyczne pojazdy, sprzęt i personel są wykorzystywane w nieawaryjnym transporcie medycznym w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb pacjentów. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie dostępności dla wózków inwalidzkich, monitorowanie medyczne, czy wykwalifikowany personel medyczny, usługi te są dostosowane do indywidualnych wymagań każdego pacjenta. Planując podróże długodystansowe dla pacjentów o określonych potrzebach, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak logistyka podróży, wymagania dotyczące sprzętu medycznego i dostępność personelu medycznego w trakcie całej podróży.

VII. Międzynarodowe loty pogotowia ratunkowego:

Międzynarodowe loty ratownictwa medycznego są wyspecjalizowanymi samolotami wyposażonymi do obsługi nagłych przypadków medycznych podczas transferów międzynarodowych. Loty te oferują unikalne funkcje i możliwości, takie jak zaawansowany sprzęt medyczny, wyspecjalizowany personel medyczny i możliwość lądowania na różnych międzynarodowych lotniskach.

Dostęp do międzynarodowych lotów medycznych w nagłych wypadkach zwykle wymaga koordynacji między pracownikami służby zdrowia, dostawcami usług transportowych i firmami ubezpieczeniowymi. Ważne jest, aby mieć niezawodny i skuteczny system zapewniający szybką reakcję i dostęp do odpowiedniej opieki medycznej w nagłych wypadkach.

VIII. Usługi eskorty medycznej:

Usługi eskorty medycznej odgrywają kluczową rolę w globalnym transporcie medycznym, zapewniając bezpieczny i wygodny transport pacjentów. Eskorta medyczna to wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia, którzy towarzyszą pacjentom podczas podróży, udzielając im pomocy i wsparcia medycznego.

Kwalifikacje i obowiązki eskorty medycznej mogą się różnić w zależności od stanu pacjenta i jego wymagań. Mogą to być pielęgniarki, ratownicy medyczni lub lekarze, którzy są przeszkoleni w zakresie postępowania w nagłych przypadkach i zapewnienia niezbędnej opieki podczas przenoszenia. Korzystanie z profesjonalnych usług eskorty medycznej oferuje wiele korzyści, w tym spokój ducha dla pacjentów i ich rodzin, a także ciągły nadzór medyczny przez całą podróż.

IX. Repatriacja pacjentów:

Repatriacja pacjentów polega na przeniesieniu osób z powrotem do ich kraju ojczystego w celu leczenia lub zbliżenia się do ich sieci wsparcia. Proces ten jest ważny dla osób, które mogą zmagać się z krytycznymi schorzeniami lub które preferują leczenie w znanym im otoczeniu.

Podczas procesu repatriacji dostępne są różne usługi wsparcia, aby zapewnić sprawny i udany transfer. Usługi te mogą obejmować koordynację ze szpitalami i pracownikami służby zdrowia w kraju ojczystym, współpracę z firmami ubezpieczeniowymi oraz ułatwianie niezbędnej dokumentacji. Mogą pojawić się wyzwania lub względy związane z repatriacją, takie jak bariery językowe, różnice kulturowe i różnice w systemach opieki zdrowotnej. Jednak dzięki odpowiedniemu planowaniu i koordynacji proces repatriacji może być skutecznie ułatwiony.

X. Transport międzykontynentalny pacjenta:

Międzykontynentalny transport pacjentów obejmuje loty długodystansowe i transport naziemny, umożliwiając osobom fizycznym podróżowanie po kontynentach w celach medycznych. Chociaż oferuje możliwości dostępu do specjalistycznej opieki medycznej, stanowi również unikalne wyzwania, którymi należy się zająć.

Planując międzykontynentalny transport pacjentów, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Obejmują one logistykę podróży, taką jak organizacja lotu i transportu naziemnego, wymagania dotyczące sprzętu medycznego oraz zapewnienie dostępności personelu medycznego przez cały czas podróży. Kluczowe znaczenie ma ścisła współpraca z pracownikami służby zdrowia, dostawcami usług transportowych i firmami ubezpieczeniowymi, aby zapewnić komfortowe i bezpieczne podróżowanie pacjentom podczas transferów międzykontynentalnych.

XI. Koordynacja lotu medycznego:

Koordynacja lotów medycznych odgrywa kluczową rolę w organizacji globalnych usług transportu medycznego. Skuteczna komunikacja i współpraca między różnymi interesariuszami, w tym szpitalami, dostawcami usług transportowych i firmami ubezpieczeniowymi, są niezbędne do płynnej koordynacji.

Zapewniając sprawną i terminową komunikację, koordynacja lotów medycznych ułatwia transfer pacjentów, dostęp do odpowiedniej opieki medycznej i ogólny sukces globalnych usług transportu medycznego. Najlepsze praktyki w zakresie płynnej koordynacji obejmują regularne aktualizacje, jasne kanały komunikacji oraz szczegółowe zrozumienie stanu zdrowia i wymagań pacjenta.

XII. Zagraniczna ewakuacja medyczna:

Zagraniczna ewakuacja medyczna polega na transporcie pacjentów z obcego kraju do innego w celu udzielenia pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Usługa ta jest szczególnie istotna, gdy wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna i nie jest dostępna lokalnie.

Organizacja zagranicznej ewakuacji medycznej wymaga starannego planowania i koordynacji, z uwzględnieniem wymagań logistycznych i dokumentacyjnych. Może to obejmować zorganizowanie odpowiednich placówek medycznych w miejscu docelowym, koordynację z dostawcami usług transportowych oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń i zezwoleń. Historie sukcesu zagranicznych ewakuacji medycznych podkreślają ratujący życie wpływ tych usług, podkreślając znaczenie szybkiego i skutecznego dostępu do pomocy medycznej w nagłych wypadkach.

Wniosek:

Globalne usługi transportu medycznego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dobrostanu osób, organizacji i systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o awaryjną repatriację medyczną, międzynarodowy transfer pacjentów, czy ewakuację medyczną, usługi te zapewniają terminowe i skuteczne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej w różnych krajach. Dzięki zrozumieniu różnych aspektów globalnych usług transportu medycznego, osoby fizyczne i organizacje mogą podejmować świadome decyzje i uzyskać dostęp do niezbędnej opieki, gdy ma to największe znaczenie.

Międzynarodowy transport medyczny

obszary działania w Europie

Rejon 1

Wiedeń,

Graz,

Radstadt,

Linz,

Salzburg

Innsbruck,

Klagenfurt am Wörthersee,

Villach,

Wels,

St. Pölten,

Dornbirn,

 St. Johann in Tirol,

Stolzalpe,

Zell am See,

Schwarzach im Pongau,

Schladming,

transport medyczny Austrii – z Austrii do Polski, 

medizinischer Transport Österreichs – von Österreich nach Polen

Aalst

Antwerpia (Antwerpen)

Gandawa (Gent)

Charleroi

Tielt

Kortrijk

Liège

Leuven

Bruksela (Bruxelles/Brussel) Schaarbeek

Anderlecht

Brugia (Brugge)

Mechelen

Roeselare

Sint-Truiden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 1. Makarska
 2. Omiš
 3. Zagrzeb
 4. Vodice
 5. Crikvenica
 6. Split
 7. Šibenik
 8. Zadar
 9. Pula
 10. Trogir
 11. Rovinj
 12. Kaštela
 13. Dubrownik
 14. Umag
 15. Pag
 16. transport medyczny Chorwacja- z Chorwacji do Polski
 17. medicinski prijevoz Hrvatska – iz Hrvatske u Poljsku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 

Miasto

 

 Praga (Praha)

 

 Brno

 

 Ostrawa 

(Ostrava)

 

 Pilzno (Plzeň)

 

 Liberec

 

 Ołomuniec 

(Olomouc)

 

 Czeskie Budziejowice 

(České Budějovice)

 

 Hradec Králové

 

 Uście nad Łabą

 (Ústí nad Labem)

 

 Pardubice

  

transport medyczny Czechy – z Czech do Polski

 
zdravotnický transport ČR - z ČR do Polska
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 1. Kopenhaga
 2. Aarhus
 3. Odense
 4. Aalborg
 5. Frederiksberg
 6. Charlottenlund
 7. Esbjerg
 8. Gladsaxe
 9. Randers
 10. Kolding
 11. Horsens
 12. Vejle
 13. Kongens Lyngby
 14. Hvidovre
 15. Roskilde
 16. Herning
 17. Helsingør
 18. Silkeborg
 19. Næstved
 20. Kastrup
 21. Greve Strand
 22. Fredericia
 23. Viborg
 24. Ballerup
 25. Rødovre
 26. Køge
 27. Holstebro
 28. Brøndby
 29. Taastrup
 30. Slagelse
 31. Hillerød
 32. Herlev
 33. Holbæk
 34. Albertslund
 35. Sønderborg
 36. Svendborg
 37. Hjørring
 38. Hørsholm
 39. Frederikshavn
 40. Nørresundby
 41. Glostrup
 42. Ringsted
 43. Haderslev
 44. Ølstykke
 45. Ishøj
 46. Skive
 47. Birkerød
 48. Farum
 49. Holte
 50. Skanderborg
 51. Nyborg
 52. Nykøbing Falster
 53. Lillerød
 54. Kalundborg
 55. Frederikssund
 56. Aabenraa
 57. Solrød Strand
 58. Middelfart
 59. Vallensbæk
 60. Grenaa
 61. Varde
 62. Korsør
 63. Rønne
 64. Thisted
 65. Værløse
 66. Nakskov
 67. Brønderslev
 68. Frederiksværk
 69. Dragør
 70. Hedehusene
 71. Hobro
 72. Odder
 73. Haslev
 74. Struer
 75. Jyllinge
 76. transport medyczny Dania – z Danii do Polski
 77. sygetransport Danmark - fra Danmark til Polen
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu

 Paryż

 Marsylia (Marseille)

 Lyon

Toulouse

Nicea (Nice)

 Nantes

Montpellier

Strasbourg

 Bordeaux

Lille

Rennes

Reims

Saint-Étienne

 Le Havre

Toulon

Grenoble

Dijon

Angers

Nîmes

Villeurbanne

Transport medyczny Francja, z Francji do Polski

Transport sanitaire France, de la France vers la Pologne

Rejon 2

 • Ahigal
 • Alcalá de Henares
 • Alcobendas
 • Alcorcón
 • Aldea del Fresno
 • Albacete
 • Algeciras
 • Alicante
 • Almería
 • Altea
 • Arancón
 • Aranjuez
 • Armilla
 • Arroyomolinos
 • Astorga
 • Ávila
 • Avilés
 • Ayamonte
 • Azuel
 • Badajoz
 • Badalona
 • Bailén
 • Baños de Montemayor
 • Barcarrota
 • Barcelona
 • Béjar
 • Benidorm
 • Biescas
 • Bilbao
 • Brunete
 • Burgos
 • Cáceres
 • Calatayud
 • Cartaya
 • Castellón de la Plana
 • Cedeira
 • Cepeda de la Mora
 • Cerceda
 • Cercedilla
 • Ceuta
 • Ciudad Real
 • Ciudad Rodrigo
 • Colmenar de Oreja
 • Coria
 • Cornellà de Llobregat
 • A Coruña
 • Cuenca
 • Don Benito
 • Dos Hermanas
 • Eljas
 • Elx/Elche
 • El Vendrell
 • Écija
 • Fuengirola
 • Fuenlabrada
 • Girona
 • Getafe
 • Gibraleón
 • Gijón
 • Grenada (Granada)
 • Granja de Granadilla, La (Cáceres)
 • Guadalajara
 • Guijo de Granadilla (Cáceres)
 • Hernani
 • Hervás (Cáceres)
 • L’Hospitalet de l’Infant
 • L’Hospitalet de Llobregat
 • Hoyo de Manzanares
 • Huelva
 • Huesca
 • Ibiza
 • Irun
 • Isla Cristina
 • Jaca
 • Jaén
 • Jerez de la Frontera
 • Kadyks (Cádiz)
 • Kordoba (Córdoba)
 • La Jonquera
 • Las Palmas
 • Leganés
 • León
 • Lepe
 • La Línea de la Concepción
 • Lleida
 • Lloret de Mar
 • Logroño
 • Lugo
 • Llodio
 • Madryt (Madrid)
 • Mataró
 • Malaga (Málaga)
 • Manzanares
 • Marbella
 • Mazarrón
 • Mejorada del Campo
 • Melilla
 • Méntrida
 • Mérida
 • Miami Playa
 • Mijas
 • Montehermoso
 • Montejo de la Sierra
 • Moraleja
 • Móstoles
 • Murcja (Murcia)
 • Navacerrada
 • Navalcarnero
 • Navalmoral de la Mata
 • Olivenza (Badajoz)
 • Orihuela
 • Oropesa
 • Ourense
 • Oviedo
 • Palencia
 • Palma de Mallorca
 • Pampeluna (Pamplona)
 • Parla
 • Pola de Lena
 • Pinto (Madrid)
 • Plasencia
 • Pontevedra
 • Pozuelo de Alarcón
 • Quijorna
 • Redondela
 • Reus
 • Ribadesella
 • Robledo de Chavela
 • Rota
 • Sagunto
 • Salamanka (Salamanca)
 • San Fernando de Henares
 • San Lorenzo de El Escorial
 • San Martín de la Vega
 • San Martín de Trevejo
 • San Martín y Mudrián
 • San Sebastián/Donostia
 • San Sebastián de los Reyes
 • San Vicente de la Barquera
 • Sanlúcar de Barrameda
 • Santa Cruz de Tenerife
 • Santander
 • Santibañez el Alto
 • Santibañez el Bajo
 • Saragossa (Zaragoza)
 • Segowia (Segovia)
 • Sewilla (Sevilla)
 • Sevilla la Nueva
 • Sitges
 • Soria
 • Talavera de la Reina
 • Tarifa
 • Tarragona
 • Teruel
 • Terrassa
 • Tharsis
 • Tres Cantos
 • Toledo
 • Torrejón de Ardoz
 • Torrelodones
 • Torremolinos
 • Torrevieja
 • Úbeda
 • Valdemoro
 • Valdeobispo
 • Valladolid
 • Valverde del Fresno
 • Velilla de San Antonio
 • Vigo
 • Villablanca
 • Villanueva del Pardillo
 • Villaviciosa de Odón
 • Villavieja de Yeltes
 • Vitoria (Álava/Araba)
 • Walencja (Valencia)
 • Zalamea de la Serena
 • Zalamea la Real
 • Zamora
 • Zarauz
 • Zarza de Granadilla

transport medyczny Hiszpania- z Hiszpanii do Polski

transporte sanitario España - de España a Polonia

Amsterdam
2. Rotterdam
3. Haga
4. Utrecht
5. Eindhoven
6. Groningen
7. Tilburg
8. Almere.
9. Breda
10. Nijmegen
11. Apeldoorn
12. Haarlem
13. Arnhem
14. Enschede
15. Haarlemmermeer
16. Amersfoort
17. Zaanstad
18. ‘s Hertogenbosch
19. Zwolle
20. Zoetermeer
21. Leeuwarden
22. Lejda
23. Maastricht
24. Dordrecht
25. Ede
26. Alphen aan den Rijn
27. Westland
28. Alkmaar
29. Emmen
30. Delft
31. Venlo
32. Deventer

transport medyczny Holandia – z Holandii do Polski, 

ziekenvervoer Nederland - van Nederland naar Polen

Dublin

Cork

Galway

Tallaght

 

Blanchardstown

Limerick

Waterford

Clondalkin

Lucan

Swords

Dundalk

Drogheda

Blackrock

Navan

Bray

Dún Laoghaire

Castleknock

Firhouse

Dundrum

Tralee

Naas

Douglas

Ennis

Balbriggan

Wexford

Portlaoise

Ballincollig

Glencullen

Sligo

Ballycummin

Templeogue

Rathfarnham

Stillorgan

Clonmel

Ballinteer

Leixlip

Athlone

Letterkenny

Celbridge

Shankill

Morristownbiller

Cabinteely

Carlow

Maynooth

Malahide

Ballysimon

Arklow

Killarney

Carrigaline

Foxrock

Tullamore

Clonskeagh

Palmerstown

Donaghmore

Castlebar

Ballina

Newbridge

Clenagh

transport medyczny Irlandia- z Irlandii do Polski

medical transport Ireland - from Ireland to Poland
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Treść akordeonu

Akwizgran

Aachen

Berlin

Berlin 

Bielefeld

  

Bochum

  

Bonn

  

Brema

Bremen

 

Brunszwik

Braunschweig

 

Chemnitz

  

Darmstadt

  

Dortmund

  

Drezno

Dresden

 

Duisburg

  

Dusseldorf

Düsseldorf

 

Essen

Essen

 

Frankfurt nad Menem

Frankfurt am Main

 

Frankfurt nad Odrą

Frankfurt (Oder)

 

Hamburg

  

Hanower

Hannover

 

Heidelberg

  

Hildesheim

  

Karlsruhe

Karlsruhe

 

Kassel

  

Kilonia

Kiel

 

Kolonia

Köln

 

Konstancja

Konstanz

 

Krefeld

  

Lipsk

Leipzig

 

Magdeburg

  

Moguncja

Mainz

 

Monachium

München

 

Munster

Münster

 

Norymberga

Nürnberg

 

Oberstdorf

  

Oldenburg

  

Poczdam

Potsdam

 

Roztoka

Rostock

 

Salzgitter

  

Skwierzyn

Schwerin

 

Stuttgart

 

Weimar

Wiesbaden

Wolfsburg

Wuppertal

  
transport medyczny Niemcy – z Niemiec do Polski 
Privater Krankentransport Deutschland 
Treść akordeonu
Treść akordeonu

Rejon 3

Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu

Aarau

Aarberg

Aarburg

Adliswil

Affoltern am Albis

Agno

Aigle

Altdorf 1

Altstätten

Amriswil

Arbon

Arosa

Ascona

Aubonne

Avenches

Baar

Baden

Bazylea

Bellinzona

Berno

Beromünster 1

Biasca 1

Biel/Bienne

Bischofszell

Boudry

Bourg-Saint-Pierre

Bremgarten

Brig 1

Brugg

Buchs

Bulle

Bülach

Burgdorf

Carouge

Cham

Châtel-Saint-Denis

Chur

Conthey

Coppet

Cossonay

Croglio

Cudrefin

Cully

Davos

Delémont

Diessenhofen

Dietikon

Dübendorf

Ebikon

Échallens

Eglisau

Einsiedeln

Elgg

Emmen

Erlach

Estavayer-le-Lac

Frauenfeld

Freienbach

Fryburg

Genewa

Gland

Glarus 1

Gordola

Gossau

Grandcour

Grandson

Greifensee

Grenchen

Grüningen

Gruyères

Herisau

Horgen

Horw

Huttwil

Ilanz

Illnau-Effretikon

Kaiserstuhl

Klingnau

Kloten

Köniz

Kreuzlingen

Kriens

Küsnacht

Küssnacht

La Chaux-de-Fonds

La Neuveville

La Sarraz

La Tour-de-Peilz

La Tour-de-Trême

Le Landeron

Le Locle

Les Clées

Lachen 1

Lancy

Langenthal 1

Laufen

Laufenburg

Laupen

Lenzburg

Leuk 1

Lichtensteig

Liestal

Locarno

Losone

Lozanna

Lugano

Lutry

Lucerna

Lyss

Maienfeld

Martigny

Meilen

Mellingen

Mendrisio

Meyrin

Monthey

Montreux

Morcote

Morges

Moudon

Moutier 1

Münsingen

Murten

Neuchâtel

Neuhausen

Neunkirch

Nidau

Nyon

Oftringen

Olten

Onex

Opfikon

Orbe

Orsières 1

Ostermundigen

Payerne

Plan-les-Ouates

Porrentruy

Pratteln

Prilly

Pully

Rapperswil-Jona

Regensberg

Regensdorf

Renens

Rheinau

Rheineck

Rheinfelden

Richterswil

Riva San Vitale

Rolle

Romainmôtier

Romont

Rorschach 1

Rüti

Saillon

Saint-Maurice

Saint-Prex

Saint-Ursanne

Sala Capriasca

Sankt Gallen

Sargans

Sarnen 1

Schlieren

Schwyz 1

Sembrancher

Sempach

Sierre

Sion

Solura

Spiez 2

Spreitenbach

Splügen 1

Stäfa

Stans 1

Steckborn

Steffisburg

Stein am Rhein

Sursee

Szafuza

Thalwil

Thônex

Thun

Unterseen

Uznach

Uster

Uzwil

Valangin

Vernier

Versoix

Vevey

Veyrier

Villars-sur-Glâne

Villeneuve

Visp 1

Volketswil

Wädenswil

Walenstadt

Wallisellen

Wangen an der Aare

Werdenberg

Wettingen

Wetzikon

Wiedlisbach

Wil

Willisau

Winterthur

Wohlen

Worb

Yverdon-les-Bains

Zofingen

Zollikon

Zug

Zurych

Zurzach 1

Privater medizinischer Transport Schweiz

Prywatny transport medyczny Szwajcaria - z Szwajcarii do Polski
Treść akordeonu
Treść akordeonu
Treść akordeonu
 • Aberdeen
 • Aldershot
 • Ashford
 • Aylesbury
 • Bangor
 • Barnsley
 • Barry
 • Basildon
 • Basingstoke
 • Bath
 • Batley
 • Bebington
 • Bedford
 • Beeston
 • Stapleford
 • Belfast
 • South Benfleet
 • Birkenhead
 • Birmingham
 • Blackburn
 • Blackpool
 • Bletchley
 • Bognor Regis
 • Bolton
 • Bootle
 • Bournemouth
 • Bracknell
 • Bradford
 • Brentwood
 • Brighton
 • Bristol
 • Burnley
 • Bury
 • Cambridge
 • Cannock
 • Cardiff
 • Carlisle
 • Castlereagh
 • Chatham
 • Cheadle
 • Chelmsford
 • Cheltenham
 • Cheshunt
 • Chester
 • Chesterfield
 • Clacton-on-Sea
 • Colchester
 • Corby
 • Coventry
 • Craigavon
 • Crawley
 • Crewe
 • Crosby
 • Cumbernauld
 • Darlington
 • Dartford
 • Derby
 • Dewsbury
 • Doncaster
 • Dudley
 • Dundee
 • Dunstable
 • East Kilbride
 • Eastbourne
 • Eastleigh
 • Edynburg
 • Ellesmere Port
 • Epsom and Ewell
 • Esher
 • Exeter
 • Fareham
 • Farnborough
 • Gateshead
 • Gillingham
 • Glasgow
 • Gloucester
 • Gosport
 • Gravesend
 • Grays
 • Greasby
 • Great Yarmouth
 • Grimsby
 • Guildford
 • Halesowen
 • Halifax
 • Harlow
 • Harrogate
 • Hartlepool
 • Hastings
 • Hemel Hempstead
 • Hereford
 • High Wycombe
 • Horsham
 • Hove
 • Huddersfield
 • Huyton
 • Ipswich
 • Keighley
 • Kettering
 • Kidderminster
 • Kingston upon Hull
 • Kingswood
 • Leeds
 • Leicester
 • Lincoln
 • Lisburn
 • Littlehampton
 • Liverpool
 • Livingston
 • Londonderry
 • Londyn
 • Loughborough
 • Lowestoft
 • Luton
 • Macclesfield
 • Maidenhead
 • Maidstone
 • Manchester
 • Mansfield
 • Margate
 • Middlesbrough
 • Milton Keynes
 • Morecambe
 • Morley
 • Newcastle upon Tyne
 • Newcastle-under-Lyme
 • Newport
 • Newtownabbey
 • Northampton
 • Norwich
 • Nottingham
 • Nuneaton
 • Oksford
 • Oldbury-Smethwick
 • Oldham
 • Paisley
 • Peterborough
 • Plymouth
 • Poole
 • Portsmouth
 • Preston
 • Reading
 • Redditch
 • Reigate
 • Rhondda
 • Rochdale
 • Rotherham
 • Royal Leamington Spa
 • Royal Tunbridge Wells
 • Rugby
 • Runcorn
 • Sale
 • Salford
 • Scunthorpe
 • Sheffield
 • Shrewsbury
 • Slough
 • Solihull
 • South Shields
 • Southampton
 • Southend-on-Sea
 • Southport
 • St Albans
 • St Helens
 • Stafford
 • Staines-upon-Thames
 • Stevenage
 • Stockport
 • Stockton-on-Tees
 • Stoke-on-Trent
 • Stourbridge
 • Sunderland
 • Sutton Coldfield
 • Swansea
 • Swindon
 • Tamworth
 • Taunton
 • Telford
 • Torquay
 • Wakefield
 • Wallasey
 • Walsall
 • Weybridge
 • Warrington
 • Washington
 • Waterlooville
 • Watford
 • West Bromwich
 •  
 • Weston-super-Mare
 • Widnes
 • Wigan
 • Woking-Byfleet
 • Wolverhampton
 • Wolverton
 • Worcester
 • Worthing
 • York
 • medical transport United Kingdom – from Great Britain to Poland
 • transport medyczny Anglia
 • transport medyczny Anglia – z Anglii do Polski
 • transport meda Wielka Brytania – z Wiekiej Brytani do Polski
 • medical transport England – from England to Poland
 • medical transport Great Britain - from Great Britain to Poland
 1. Rzym (Roma)
 2. Mediolan (Milano)
 3. Neapol (Napoli)
 4. Turyn (Torino)
 5. Palermo
 6. Genua (Genova)
 7. Bolonia (Bologna)
 8. Florencja (Firenze)
 9. Bari
 10. Katania (Catania)
 11. Wenecja (Venezia)
 12. Werona (Verona)
 13. Mesyna (Messina)
 14. Padwa (Padova)
 15. Triest (Trieste)
 16. Tarent (Taranto)
 17. Brescia
 18. Prato
 19. Reggio di Calabria
 20. Modena
 21. Parma
 22. Perugia
 23. Reggio
 24. Livorno
 25. Livigno
 26. Rawenna
 27. Cagliari
 28. Foggia
 29. Rimini
 30. Salerno
 31. Ferrara
 32. trasporto medico Italia - dall'Italia alla Polonia
  33.transport medyczny Włochy - z Włoch do Polski